Loading...

viernes, 24 de octubre de 2008

VII Premio de Relato Antonio Raymundo Ibáñez de Santalla de Ozcos.

A Asociación de Amigos de Antonio Raymundo Ibáñez “Marqués de Sargadelos” de Santalla de Ozcos convoca el VII Premio de Relato.

A temática será de relatos inéditos, reais e ocorrentes baseados na recuperación del patrimonio cultural dos Ozcos e el Eo-Navia, costumes, lendas, refrais, cántigas, ditos, remedios, anécdotas, etc. Poderán presentarse en galego de Asturias ou en castelao.
As categorías serán escolar e adultos. A extensión máxima en escolar será de 25 liñas en formato DIN A4, adultos 100 liñas en formato DIN A4 e poderán enviarse en soporte informático ou en DIN4, con orixinal e dúas copias. El prazo de entrega é asta el día 1 de decembre de 2008, mandando os traballos ao:
Museo Casa Natal “Marqués de Sargadelos” 33776 Ferreirela de Baxo (Santalla de Ozcos). Teléfono 985 62 12 95.
Os traballos non estarán asinados, facendo constar solo el título del relato, pseudónimo e a opción local, foráneo ou escolar. Nun sobre adxunto pechado indicarase: título, pseudónimo e datos del autor.

No hay comentarios: